• Illustratie bij pagina FAQ van de boeren acker

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je alle antwoorden op jouw vragen. 

Zilverackers

Is de grond bouwrijp?

Nee, de grond is technisch bouwrijp als deze ontsloten is door een (bouw)weg en er voorzieningen zijn als riolering, electra, water en data. Juridisch is grond bouwrijp als het bestemmingsplan onherroepelijk is.   

Heb ik invloed op de inrichting van het openbaar gebied?

Ja en nee. De gemeente moet op wijkniveau keuzes maken voor de ontsluiting en de inrichting van het landschap en de openbare ruimte. Op buurtniveau gaat de gemeente graag met bouwgroepen en bewoners in gesprek over inrichting en beheer van groen, speelplekken, etc.

Mag ik alleen een kavel kopen en bouwen?

In Huysackers biedt de gemeente vrije kavels aan (www. Nieuwbouw-huysackers.nl thumb externe link pictogram ). Het is nog niet duidelijk of en waar in Zilverackers er opnieuw vrije kavels zullen worden aangeboden. 

Wat is de planning van de bestemmingsplan procedure?

Hierover volgt nadere informatie op de website, zodra deze beschikbaar is. Globaal zal in 2019 het bestemmingsplan worden voorbereid en in 2020 de procedure worden gevolgd. Het bestemmingsplan moet onherroepelijk zijn voordat een bouwvergunning kan worden afgegeven. De grond moet bouwrijp gemaakt zijn alvorens deze kan worden verkocht/geleverd en kan worden gestart met bouwen.

Aanmelden van groep

Hoe gaan we om met te veel aanmeldingen?

Een vereniging bepaalt zelf wie er mee kunnen/mogen doen. 

Geldt er een hoogte beperking voor wat ik bouw?

Dit is onderdeel van het bestemmingsplan.

Is aanmelden vrijblijvend?

Ja! Pas als je lid bent van een vereniging (notaris) en/of een verkoopovereenkomst hebt met de gemeente is sprake van een wederkerige verplichting. 

Wanneer mogen we beginnen met bouwen?

Bekijk hier het processchema. De gemeente moet zorgen voor een bestemmingsplan, bouwrijpe grond en het toetsen van initiatief en omgevingsvergunningaanvraag. De bouwgroep is verantwoordelijk voor een bouwteam (vereniging), een goedgekeurd bouwinitiatief en omgevingsvergunningaanvraag. Daarnaast moet de bouwgrond van de gemeente verkocht en geleverd zijn aan de bouwer/koper.  

Mag ik/ de groep zelf bepalen waar we in Zilverackers een kavel willen kopen?

De gemeente toetst de plannen en als het plan aan de gemeentelijke ambities en randvoorwaarden voldoet, zal in overleg naar een locatie worden gezocht.

Heb ik invloed/inzicht in wat een andere groep bouwt?

Tijdens de Meet Ups die we na de zomer organiseren, kunnen eventueel gevormde groepen elkaar ontmoeten en kennisnemen van elkaars plannen.

Zijn er welstandseisen?

Deze zijn onderdeel van de ambities/randvoorwaarden.

Met welke kosten krijg ik, naast de grondaankoop, nog meer te maken?

Alle kosten die samenhangen met het bouwen van een woning zijn voor rekening van initiatiefnemers. Van advies- en ontwerp-, tot bouw- en financieringskosten. De procesbegeleider/adviseur kan je hier meer over vertellen. Het is van belang om in een vroegtijdig stadium een haalbaarheidsonderzoek te doen naar alle kosten.  

Wat kost de grond?

Zie het document Grondprijzen gemeente Veldhoven. Dit document geeft een indruk van de grondprijzen juni 2019. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

De overeenkomsten worden gesloten op basis van de dan geldende grondprijs. 

Aansluiten bij groep

Mag je je ook aanmelden voor verschillende groepen?

Ja, in eerste instantie wel, maar zodra de groep doorgaat naar Stap 2 in het proces (zie selectiemethode op hoofdlijnen Stap 2) wordt de keuze gemaakt.

CPO en klussen

Wat is een bouwgroep eigenlijk?
In een bouwgroep ontwikkel je samen met anderen een woonbuurt, woongebouw of ondernemershuis voor eigen bewoning of ondernemerschap. Je bent samen opdrachtgever. Een bouwgroep bestaat uit meer dan vier (natuurlijke) personen/huishoudens. Tijdens het ontwikkel- en bouwproces opereer je samen als bouwgroep. De uiteindelijk huizen of het uiteindelijke gebouw wordt op naam gesteld van de individuele leden van de bouwgroep. Een professionele partij kan ook namens een bouwgroep opereren. Het woord bouwgroep is een verzamelnaam voor: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Mede Opdrachtgeverschap (MO).
Logo Zilverackers

Zilverackers
gemeente Veldhoven
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

Telefoon: 14 040
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.