Zilverackers: een plek met een rijk verleden!

Als beleidsmedewerker Erfgoed bij de gemeente Veldhoven is Mirjam Scharenborg betrokken bij het archeologische bodemonderzoek van de plek. En wat blijkt? Zilverackers wordt op hele bijzondere grond gebouwd. ‘Zelfs tijdens de Steentijd werd de locatie waar nu Zilverackers komt al bewoond!’ vertelt Mirjam enthousiast.

Zandgronden uit het verleden

'Het is een heel oud cultuurlandschap dat eigenlijk door de eeuwen heen best goed bewaard is gebleven. Boeren hebben de zure zandgronden bemest zodat er een dikke laag vruchtbare zwarte aarde ontstond. Onder deze laag is er nog van alles terug te vinden!

Vondsten

Daarom ligt Zilverackers op grond met veel resten van vroeger. ‘Dat betekent dat we verwachten dat er al eeuwen mensen hebben gewoond en begraven zijn.' In 2010 is daarom de grond onderzocht met proefsleuven. Hierbij worden grote banen van tien meter breed open gelegd om te bekijken of er veel resten van vroeger in de grond zitten. ‘Heel bijzonder wat we allemaal in de grond tegenkwamen! Huisplattegronden, sporen van vroegere handel , olijvenpitten van vroeger. Hieruit blijkt dat de handel met het Middellandse Zeegebied veel eerder plaatsvond dan we dachten. Het mooiste van deze grond is misschien nog wel dat we uit álle tijden sporen zijn tegengekomen: van de Steentijd tot de Romeinse tijd tot aan de Middeleeuwen.’ Mirjam vertelt vol trots dat ze ook een Merovingisch grafveld hebben gevonden met urnen, zwaarden, messen en gespen.

Waterputten

Rond Huysackers zijn meer dan 52 waterputten gevonden. ‘Het is heel bijzonder dat je het verschil door de eeuwen heen kan zien: in de Romeinse tijd waren waterputten vierkant, en in de Middeleeuwen rond. Hierin lagen vaak nog scherven waar we nu onderzoek naar doen. Deze waterputten werden vroeger gemaakt van uitgeholde eikenboomstammen. De delen die onder water bleven staan hebben we teruggevonden. Dat was een grote hoeveelheid hout. We hebben dat hout een jaar laten drogen en uitgedeeld aan kunstenaars. Die hebben daarvan kunstwerken gemaakt. Eerder dit jaar hebben we hiermee een tentoonstelling georganiseerd in ’t Oude Slot.’

Nieuwbouw op een plek met een verleden

Het leukste voor de nieuwe bewoners? ‘Een nieuwbouwproject kan soms heel nieuw voelen. Daarom is het heel leuk voor de nieuwe bewoners om te weten dat ze zeker niet de eerste bewoners zijn van het gebied. Ze bouwen hun huis op een plek met een verleden!’

Meer weten?

Wil je meer weten over Zilverackers? Neem dan een kijkje op deze website! Voor speciale vragen kan je altijd contact opnemen met Focco Nijssen via info@zilverackers.nl.