Geschiedenis

Het gebied waar Zilverackers wordt ontwikkeld is al heel lang bewoond. Tijdens onderzoek door een archeoloog werden er sporen gevonden van huizen uit Midden Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Met de ontwikkeling van Zilverackers wordt gebruik gemaakt van het verleden van de plek en de verschillende kenmerken van het landschap. In Brabant vind je typische kransakkerdorpen. Dit zijn dorpen in de vorm van een krans. Door dit als inspiratie te kiezen voor de ontwikkeling van Zilversackers, krijgt het eerste dorp Huysackers een centrale plek. Om Huysackers heen worden de kleinere buurten en buurtschappen ontwikkeld.